Historia

Sukututkimuksen alkuunlähtö

Heinosen sukuseura ajatus syntyi Erkki Heinosen veljen Olavi Heinosen hautajaistilaisuudessa vuonna 1991 Hämeenlinnassa.
Nuoret toivat esille huolensa siitä, kun serkukset eivät enää tunne eikä tapaa toisiaan. Yhteistuumin tulimme siihen päätökseen, että nyt on korkea aika tehdä jotain ennen kuin kaikki vieraantuvat toisistaan. Omat sukujuuret myös kiinnostivat jokaista.
Selvittäessämme Heinosen sukua johtolangat loppuivat Yli-Lestille Heinosen taloon 1800-luvun alkuun, johon Heinoset näyttivät loppuvan. Lopulta selvisi, että uudet asukkaat ottivat 1800-luvulla sukunimekseen talon nimen ja usein myös kotivävyt ottivat vaimon sukunimen. Sukuhistoriamme kannalta Lestijärvelle muutti 1800-luvun alussa kaksi eri sukuhaaraa, jotka monien ristiavioliittojen kautta muodostivat Yli-Lestin Heinosen tilalle tavallaan yhteisen "sukupesäkkeen", josta eri nimillä levisivät maailmalle. Heinosten
lisäksi muutama esimerkki: Niemi, Lappi, Erkkilä, Similä, Jokela, Asiainen, Tuikka, Tainio, Tiala, Ruusila, Varvikko, Hautala, Ojala, Kunelius, Brandt, Hertteli, jne.

Sukututkimuksessa edettiin miesjohteista linjaa ja päädyttiin Isak Annalaan, joka on syntynyt Kannuksessa 14.8.1630.
Rungoksi sukututkimukselle tuli Annala - Mattila - Vähäheiniemi - Niemi - Heinonen jne.

Heinosen sukuseuran perustaminen

Heinäkuun 11.-12. päivinä vuonna 1992 Heinosen sukuun kuuluvia henkilöitä eri puolilta Suomea kokoontui Paltamon Iso-Melasen leirikeskukseen. Erkki Heinonen selvitti sukutiedot ja samalla jokainen osanottaja omalta osaltaan antoi täydennyksiä vanhemmistaan ja esivanhemmistaan perhetietojensa lisäksi. Päivällisen jälkeen kokoonnuttiin sukukokoukseen. Erkki Heinonen avasi sukukokouksen ja esitteli mallisäännöt sekä tarvittavat asiapaperit sukuseuran perustamiseen. Lyhyen keskustelun jälkeen yksimielisesti päätettiin perustaa Heinosen sukuseura ja hyväksyttiin sukuseuran säännöt. Perustamisasiakirjat toimitettiin rekisteriviranomaisille ja Heinosen sukuseura ry rekisteröitiin vuonna 1994. Kotipaikaksi nimettiin Lestijärvi, joka katsottiin suvun pääpaikaksi 1800-luvulla. Sovittiin, että seuraavan kerran kokoonnutaan kahden vuoden kuluttua Lestijärvellä - suvun syntysijoilla.

Heinosen sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Heinonen 

hallituksen jäseniksi Irja Luoma, Kyllikki Lintilä, Keijo Kangasvieri, Ossi Heinonen, Raili Hamari, Tapani Tuikka, Kalle Heinonen, Senja Lindeman ja Siiri Rannikko.

Tilintarkastajiksi valittiin Raimo Rannikko ja Kalervo Lehtovaara.

Sihteeri/rahastonhoitajaksi valittiin
Tuija-Tiina Mikkonen.